GIỚI THIỆU

Dựa vào kế hoạch trong 10 năm tới, Việt Nam dự kiến quy hoạch tăng thêm 115.000ha đất dành cho khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp trên cả nước lên 558, gấp gần 1,5 lần so với số lượng hiện tại.
 
Đến cuối năm 2020, trên toàn quốc đã có 381 khu công nghiệp và khu chế xuất, với diện tích quy hoạch là 114.000ha. Trong đó, đã có 90.800ha đất được giao và đưa vào sử dụng, chiếm 2,31% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng thêm 18.800ha so với năm 2010.

TỶ LỆ LẤP ĐẦY BÌNH QUÂN 75%

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 cho thấy việc phân chia đất khu công nghiệp thành 6 vùng trên toàn quốc.
 
Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã thành lập 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 7.000ha. Trong số này, đã có 5.200ha đất được giao và sử dụng, tăng 2.720ha so với năm 2010.
 
Vùng Đồng bằng sông Hồng đã thành lập 94 khu công nghiệp với diện tích 26.000ha. Trong số này, đã có 19.950ha đất được giao và sử dụng, tăng 4.920ha so với năm 2010.
 
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đã thành lập 68 khu công nghiệp với diện tích 22.000ha. Trong số này, đã có 17.100ha đất được giao và sử dụng, tăng 7.240ha so với năm 2010.
 
Vùng Tây Nguyên đã thành lập 10 khu công nghiệp với diện tích 2.000ha. Trong số này, đã có 1.550ha đất được giao và sử dụng, tăng 290ha so với năm 2010.
 
Vùng Đông Nam Bộ đã thành lập 119 khu công nghiệp với diện tích 44.000ha. Trong số này, đã có 34.240ha đất được giao và sử dụng, tăng 50ha so với năm 2010.
 
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập 60 khu công nghiệp với diện tích 13.000ha. Trong số này, đã có 12.760ha đất được giao và sử dụng, tăng 3.580ha so với năm 2010.
Tuy nhiên, hiện chỉ có 331 khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động, chiếm gần 87% số khu đã thành lập.
 
Tỷ lệ lấp đầy bình quân đối với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động khoảng 75%. Đáng chú ý, khu chế xuất Linh Trung III (tỉnh Tây Ninh) và khu chế xuất Linh Trung II, khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM) đều có tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, trong khi khu chế xuất Tân Thuận có tỷ lệ lấp đầy đạt 81%.
 
Trong những năm qua, các khu công nghiệp và khu chế xuất đã thu hút được 9.381 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đạt 191,6 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 60%.
 
Ngoài ra, đã thu hút được 9.331 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn đầu tư đạt 2,061 triệu tỷ đồng; vốn thực hiện đạt khoảng 42%.
 
Tổng doanh thu đạt khoảng 235 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 142 tỷ USD, chiếm gần 59% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng khoảng 11% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước gần 130.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018; tạo việc làm cho gần 3,85 triệu lao động trực tiếp.

VẪN CÒN ĐẤT BỎ HOANG

Việc phát triển các khu công nghiệp trong thời gian qua vẫn còn những vấn đề bất cập. Cụ thể, tỷ suất thu hút đầu tư trung bình của dự án đầu tư trong khu công nghiệp là 4,61 triệu USD/ha đất công nghiệp đã cho thuê. Tỷ lệ này tuy có gia tăng qua các thời kỳ nhưng vẫn tương đối thấp.
 
Tỷ lệ lấp đầy tại nhiều khu công nghiệp vẫn còn thấp, dẫn đến tình trạng đất đai bị bỏ hoang hoá, lãng phí nguồn tài nguyên.
 
Ngoài ra, sự phát triển các khu công nghiệp đã hình thành đòi hỏi di chuyển lao động khá mạnh từ khu vực nông thôn ra thành thị và từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam (nơi có nhiều khu công nghiệp).
 
Có đến 70% lao động trong các khu công nghiệp là lao động nhập cư và 60% là lao động nữ làm việc trong các khu công nghiệp. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở của người lao động rất lớn và bức xúc.
 
Tại các khu công nghiệp, mới có khoảng 30% số lao động có chỗ ở ổn định, số còn lại phải tự thu xếp, thuê trọ rải rác với điều kiện sống tạm bợ, hết sức khó khăn, thiếu những điều kiện sinh hoạt tối thiểu… từ đó đã nảy sinh nhiều tai nạn xã hội.
 
Việc phát triển nhanh các khu công nghiệp trong thời gian qua đã tạo sức ép không nhỏ đối với môi trường. Lượng thải và các chất gây ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, gây tác hại đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng bền vững của đất nước.

ĐẾN NĂM 2030, CÓ THÊM 177 KHU CÔNG NGHIỆP

Trong những năm tới, Việt Nam đặt kế hoạch đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng, như: công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, phân bón, vật liệu.
 
Đồng thời, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như: điện tử, trí tuệ nhân tạo, sản xuất robot, ô tô, công nghiệp hỗ trợ công nghiệp ô tô, công nghệ sinh học, điện tử y sinh, sản xuất phần mềm, sản phẩm số, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
 
Kế hoạch phát triển cũng đề cao việc xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn tại các khu kinh tế ven biển, trong đó tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp nặng, chế biến sâu, hình thành các chuỗi giá trị, bảo đảm chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc.
 
Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp trong GDP lên trên 40%; giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD.
 
Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; giải quyết việc làm cho 5 – 6 triệu lao động trực tiếp vào năm 2025 và 7 – 8 triệu lao động vào năm 2030.
 
Trong 10 năm tới, quy hoạch diện tích đất khu công nghiệp dự kiến tăng thêm 115.000 ha, đạt 205.800 ha. Diện tích đất khu công nghiệp tăng lấy từ đất trồng lúa 46.070 ha, đất trồng cây hàng năm, lâu năm 64.360 ha… với 558 khu công nghiệp, tăng thêm 177 khu công nghiệp so với năm 2020.
 
Đất khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 phân bổ theo các vùng như sau:
  • Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 15.170 ha (58 khu công nghiệp), tăng 9.970 ha so với năm 2020.
  • Vùng Đồng bằng sông Hồng 52.210 ha (142 khu công nghiệp), tăng 32.260 ha so với năm 2020.
  • Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: 47.930 ha (111 khu công nghiệp), tăng 30.830 ha so với năm 2020.
  • Vùng Tây Nguyên 3.730 ha (17 khu công nghiệp), tăng 2.180 ha so với năm 2020.
  • Vùng Đông Nam Bộ 59.010 ha (127 khu công nghiệp), tăng 24.770 ha so với năm 2020.
  • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 27.740 ha (103 khu công nghiệp), tăng 14.980 ha so với năm 2020.
Việc quy hoạch, bố trí diện tích quỹ đất các khu công nghiệp của cả nước như trên là tính tới lâu dài, tránh tốn kém kinh phí trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.
 
Sau khi được Quốc hội quyết định, trong quá trình thực hiện Chính phủ sẽ chủ động điều tiết, phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương với các điều kiện và tiêu chí, ưu tiên cho phép các địa phương mở rộng các khu công nghiệp khi đã thực hiện tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%.
 
Đối với các địa phương đã phát triển khu công nghiệp, việc điều chỉnh, bổ sung thành lập mới, mở rộng các khu công nghiệp chỉ được thực hiện khi tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp hiện có đã được cho thuê ít nhất là 60% và đã xây dựng xong công trình xử lý nước thải tập trung…
5/5 - (4 bình chọn)